กระทิงเปลี่ยวเที่ยวโลกกว้าง

กระทิงเปลี่ยวเที่ยวรอบโลก