เที่ยวได้กิน กินได้เที่ยว

เพราะ "การเดินทาง" เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว ในทุกช่วงเวลา "ของการเดินทาง" มีทั้งเรื่องที่ดี เรื่องที่ยากลำบาก และในทุก "เรื่องราว" มันคือ ประสบการณ์ของชีวิต ที่จะคงอยู่กับเราตลอดไป เลยอยากร่วมแบ่งปันข้อมูล เรื่องราว การเดินทาง ที่กิน ที่เที่ยว และความสุขในที่ต่างๆ ที่ได้ไปมาค่ะ